empresa PPK dla Twojej firmy

PPK dla Twojej firmy

Logotipo
Plany kapitałowe będą tworzone przez pracodawców z instytucjami finansowymi, jakie zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego wypełnić z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał przewodzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a w następnej kolejności przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Oferta:

Nome: PPK dla Twojej firmy
Endereço: Barglow Kołcielny 16-320, ul. Świętokrzyska 78
Funcionários: Zygmunt Brzana, Witold Gogolewski, Cezary Bogusz,


Data adicionada: 01-04-2020